Cloudové riešenie na online zber dát
v oblasti life-sciences

Retrospektívne a prospektívne štúdie, pacientské štúdie (ePRO) a prieskumy trhu v modernom online rozhraní.

Bez záväzkov, bez platenia.

Ako funguje SlimEDC?

SlimEDC je software na manažment a tvorbu prieskumov či štúdií v oblasti life-sciences dodávaný aj formou SaaS.

SOFTWARE AKO SLUŽBA

SlimEDC je k dispozícií ako software alebo ako komplexná služba

SlimEDC je k dispozícií ako software, ktorý je plne v správe zadávateľa prieskumu alebo ako komplexná služba, kedy celý proces prieskumu až po vyhodnotenie dát zabezpečuje odborný tím SlimEDC.

LOKALIZOVANÝ

SlimEDC je plne prispôsobený slovenskej legislatíve

SlimEDC je prispôsobený na slovenské prostredie a legislatívu. Elektronicky kontraktuje respondentov, generuje reporty pre finančnú správu aj NCZI. Respondent je kontraktovaný zo strany SlimEDC nie zo strany zadávateľa prieskumu.

TECHNICKY AJ PRÁVNE BEZPEČNÝ

V súlade s normami: ISO 9001, ISO 27001, BHBIA, GDPR compliant

SlimEDC je prevádzkovaný v súlade s ISO 9001 a 27001, tím SlimEDC je certifkovaný BHBIA a prešiel farmakovigilančnými školeniami. Dátová a právna bezpečnosť podlieha prísnemu GDPR auditu vykonávaného nezávislou autoritou.

Pre koho je SlimEDC vhodný?

Farmaceutické či biotechnolgické spoločnosti, akademická sféra, prieskumné agentúry.

Farmaceutické a biotechnologické spoločnosti

SlimEDC využívajú ako software alebo ako služby farmaceutické spoločnosti na prieskum trhu, prospektívne či retrospektívne štúdie, ale i ako podporu pre e-learningových aktivitách.

Prieskumné agentúry v oblasti life-sciences

SlimEDC je k dispozícií aj prieskumným agentúram, ktoré pre svojich koncových klientov potrebujú vhodný a overený software, pomocou ktorého dokážu znížiť svoje náklady a urýchliť dodanie výstupov.

Akademická sféra, výskumné organizácie

SlimEDC je plne využiteľný aj v akademickej a vedeckej sfére, kde je možné ho využiť aj zdarma na realizáciu nekomerčných štúdií či prieskumov. Skontaktujte sa s nami, radi pomôžeme.

Štúdie plne pod kontrolou online

Interim výsledky v reálnom čase, manažment respondentov, online kontraktačný systém, hlásenia na NCZI a finančnú správu.

Objednajte si termín živej ukážky SlimEDC

Možnosti EDC systému SlimEDC Vám najlepšie predvedieme počas živej ukážky. Dohodnite si s nami termín a prostredníctvom konferenčného hovoru Vám ukážeme referenčné projekty alebo Vám na reálnom príklade Vašej štúdie ukážeme ako ľahko a rýchlo dokážeme projekt zrealizovať.